химически никелировочная машина

Машина за вертикално запълване и запечатване ... nutraceutical, химически, биологични и лични грижи за твърди вещества, течности, прахове и гранули. ...