сортировка гравия mm mm

2.5 и 5.0 mm. За всяка от двете фракции (+2.5-5 mm и +5 mm) са определени макроскопски и групирани по видове ... Общо за гравия и чакъла е ... сортировка и слабо изразена коса слоистост. На юг и изток